TECHNOLOGY

Gedreven door innovatie

Werking Tacx-trainers

Het vliegwiel

Remkracht & remvermogen

Smart technology

Smart trainen met een basic trainer

Virtual Power

Dynamische remkrachtregeling

Cadansberekening

Werkingsprincipe NEO

Road feel

Plug in/Plug out technology

Dual technology

Bio-bottle

Werking Tacx-trainers

De Tacx-trainers zijn allen magnetische trainers, er wordt een magnetisch veld opgewekt dat de weerstand veroorzaakt. De grootte van dit magnetisch veld is aan te passen om de weerstand naar behoefte in te stellen. Op deze manier wordt een contactloze, onderhoudsvrije rem met grote functionaliteit gerealiseerd.

Dit magnetisch veld wordt bij de verschillende typen remmen anders gerealiseerd, waardoor functionaliteit en gebruik per trainer verschillen.

Direct drive
Bij een direct drive wordt de fiets zonder achterwiel in de trainer geplaatst, de weerstand wordt direct op de achteras uitgeoefend. Hierdoor is de trainer realistischer en makkelijker in gebruik. Aangezien er geen overbrenging in zit, vinden er geen verliezen plaats. Dit zorgt voor een natuurlijk fietsgevoel en zeer nauwkeurige meting van de snelheid, cadans en vermogen. Tevens vindt er geen slijtage en slip plaats op de band, is hij onderhoudsvrij en kun je de fiets gemakkelijk op de trainer monteren.

Motorrem
De motorrem is de meest geavanceerde rem die zorgt voor het meest realistische fietsgevoel. De weerstand wordt berekend en uitgevoerd door een elektromotor. Dankzij de motor kan deze trainer naast ’tegenhouden’ (remmen), het achterwiel of de ketting ook ‘vooruitduwen’ (aandrijven). Hierdoor kan hij afdalingen simuleren. Het wiel of de ketting blijft vanzelf draaien, net als in het echt hoef je niet te trappen. Tevens kan hij hiervoor het dode punt in de pedaaltred simuleren, waardoor het fietsgevoel zeer natuurgetrouw aanvoelt. Bovendien is de motorrem het krachtigste en kan hij bij lage snelheden een hoge weerstand opwekken. Daarom zijn de Tacx-trainers met motorrem het beste geschikt om te trainen voor bergetappes.

Draadloze motorrem
Een draadloze motorrem betreft een elektromotor die beschikt over een generator, waarmee hij zijn eigen energie opwekt met jouw fietsbeweging. Dankzij deze technologie heeft de trainer geen stekker nodig en ben je dus vrij om te kiezen waar je de trainer plaatst.

Aangezien zijn stroom wordt opgewekt met jouw beweging, kan deze trainer niet aandrijven in afdalingen. Je bent immers niet aan het trappen en dus kan de trainer geen energie opwekken.

Elektrorem
Bij een elektrorem wordt de weerstand gerealiseerd door een rij elektromagneten tegenover een rij magneten te plaatsen, met een roterende aluminium schijf ertussen. Door de stroom door de elektromagneten te verhogen of verlagen wordt de weerstand automatisch aangepast.

Magneetrem
De magneetrem heeft een remsysteem met permanent-magneten en werkt zonder stroom. Bij de Booster zijn twee rijen magneten tegenover elkaar geplaatst, bij de andere basic trainers staan magneten tegenover een stalen schijf. Het magnetisch veld wordt groter of kleiner door de positie van de magneten aan te passen. Deze positie stel je zelf in door verschillende standen op een schakelaar.

Het vliegwiel

Alle Tacx-trainers beschikken over een vliegwiel waarmee het fietsgevoel zo realistisch mogelijk gesimuleerd wordt. Wanneer je buiten aan het fietsen bent en even stopt met trappen, rolt de fiets nog even verder. Hetzelfde gebeurt op het dode punt in je pedaaltred. De voorwaartse energie die ervoor zorgt dat de fiets door blijft rollen wordt door het vliegwiel nagebootst, dit noemen we vliegwieleffect of massatraagheid. Hoe zwaarder het vliegwiel, des te beter het fietsgevoel.

Virtueel vliegwiel
Tacx-trainers beschikken over een vast of virtueel vliegwiel. De beste ervaring wordt bereikt met een exacte simulatie van het eigen gewicht, wat met een virtueel vliegwiel mogelijk is. Bij een virtueel vliegwiel is het werkelijke vliegwiel weggelaten en wordt de massatraagheid van de renner door de trainer gesimuleerd. In tegenstelling tot een echt vliegwiel is een virtueel vliegwiel in staat om de massatraagheid aan te passen aan de omstandigheden, zoals snelheid, helling en gewicht. Wanneer een renner langzaam tegen een berg op fietst zal dit een ander fietsgevoel geven dan wanneer je met hoge snelheid op een vlakke weg rijdt. Voor een zo natuurgetrouw mogelijke fietservaring biedt het virtuele vliegwiel de beste oplossing.
De trainers die over een virtueel vliegwiel beschikken zijn de NEO Smart en de Genius-modellen. De Bushido Smart heeft een combinatie van een fysiek en een virtueel vliegwiel. 

Remkracht & remvermogen

Het remvermogen van de trainer wordt opgebouwd uit de remkracht en de massatraagheid van de trainer en is afhankelijk van de snelheid. Een NEO Smart kan bijvoorbeeld bij 40km/u een vermogen van 2200W leveren terwijl een Vortex bij deze snelheid een maximaal vermogen heeft van 950W. Een trainer met een groot remvermogen kan bij lage snelheden een hoge weerstand opwekken en daardoor steile hellingen realistisch simuleren.

Hoe hoger de remkracht, des te steiler de helling die gesimuleerd kan worden bij een bepaald gewicht. De NEO kan bijvoorbeeld met een kracht van 250N remmen en daardoor bij een gewicht van 75kg een helling tot 25% realistisch simuleren. De remkracht van de trainer, uitgedrukt in Newton (N), wordt bepaald door de interne structuur waarmee de weerstand opgewekt wordt, zoals de soort en het aantal magneten. Welke remkracht nodig is voor een natuurgetrouwe simulatie wordt bepaald door het gewicht, de hellingshoek, de luchtweerstand en de rolweerstand. Al deze factoren worden hierin meegenomen.

De massatraagheid staat voor de energie die nodig is om het vliegwiel in beweging te krijgen dan wel te versnellen. In tegenstelling tot een vast vliegwiel is een virtueel vliegwiel in staat om de massatraagheid aan te passen aan de omstandigheden, zoals snelheid, helling en gewicht. Een virtueel vliegwiel kan dus aangepast worden om exact het gewicht van de renner te simuleren. Dit geeft de meest realistische simulatie.

Smart technology

Smart technology refereert aan de ’smart’ elektronica waarmee producten communiceren. Tacx Smart-trainers kunnen gekoppeld worden aan elke device, en meerdere devices tegelijk, omdat ze communiceren via ANT+ en Bluetooth Smart®.

Tacx Smart-trainers kenmerken zich door de volgende vier eigenschappen.
1. Open draadloze communicatie
2. Meten en uitlezen van trainingsdata
3. Upgradable firmware
4. Stand-alone trainen

Open draadloze communicatie
De functionaliteit van Tacx Smart-trainers is uitgebreid door ze compatibel te maken met zoveel mogelijk devices en applicaties. Zo beschik jij over bijna alle trainingsmogelijkheden. Hiervoor is gebruikgemaakt van gestandaardiseerde draadloze-communicatieprotocollen: ANT+ FE-C en Bluetooth Smart open.

ANT+ FE-C protocol
Door het ANT+ FE-C protocol te ontwikkelen en te integreren in onze Smart-trainers is de communicatie met computersoftware, fietscomputers en sporthorloges van derden mogelijk gemaakt. De interactieve trainers kunnen naast Tacx-software aangestuurd worden door desktopsoftware zoals Zwift en de Garmin Edge 520.

Nadat dit communicatieprotocol door ANT+ gelanceerd werd, zijn we direct aan de slag gegaan. Het resultaat: onze indoortrainers zijn als eerste ANT+ FE-C gecertificeerd en gebruiken deze ‘taal’. ANT+ FE-C staat voor ’ANT+ Fitness Equipment Control’, ofwel het controleren van fitnessapparatuur over ANT+. Tot 2015 communiceerden de verschillende merken trainers en software allemaal ‘in hun eigen taal’. Daardoor begrepen ze elkaar niet en konden ze niet met elkaar communiceren. Door nu de trainers en software gebruik te laten maken van een andere, nieuwe ‘taal’, via het zogenoemde ANT+ FE-C open profiel, kunnen ze wél communiceren en verbinding maken met elkaar.

Bluetooth Smart
Dit wordt ook wel Bluetooth 4.0 en Bluetooth low energy genoemd en maakt de communicatie mogelijk met smartphones, tablets en sporthorloges. De interactieve trainers kunnen naast de Tacx-apps aangestuurd worden door apps als TrainerRoad en Kinomap.

Na het creëren van het ANT+ FE-C open protocol zijn we direct aan de slag gegaan met een open protocol voor Bluetooth. Telefoons en tablets kunnen namelijk vaak geen ANT+ signaal ontvangen, maar wel Bluetooth. Door dezelfde taal van het ANT+ FE-C protocol uit te zenden over Bluetooth, kunnen Smart-trainers communiceren met devices die alleen over Bluetooth beschikken. Dit protocol is door Tacx gecreëerd en beschikbaar gesteld voor softwareproducenten zodat iedereen zonder extra hulpmiddelen een Tacx Smart-trainer kan koppelen aan de gewenste software.

Koppel de trainer aan meerdere devices tegelijk!
Door gebruik te maken van beide communicatieprofielen kun je de trainer tegelijkertijd aan verschillende devices koppelen. Zo kun je bijvoorbeeld een Tacx Film rijden via je tablet en tegelijkertijd je trainingsdata bijhouden en opslaan in Garmin Connect via je fietscomputer. Op die manier kun je je prestatie bijhouden via elke gewenste app.

Meten en uitlezen van trainingsdata
Elke Tacx Smart-trainer meet je snelheid, cadans en vermogen en zendt dit uit over ANT+ en Bluetooth Smart. Dit kan vervolgens op verschillende devices tegelijk ontvangen worden. De interactieve Smart-trainers kunnen deze signalen ook ontvangen om de weerstand naar behoefte aan te passen.

Om je hartslag uit te lezen heb je een hartslagmeter nodig die communiceert via ANT+ of Bluetooth 4.0. Deze koppel je direct aan de app die je voor de training gebruikt, de app communiceert vervolgens met de trainer.

Upgradable firmware
Tacx werkt continu aan productoptimalisaties en het verbeteren van de functionaliteiten van de trainer. Firmwareverbeteringen, voor bijvoorbeeld het fietsgevoel of een extra feature, kun je toevoegen aan een reeds aangeschafte trainer via de Tacx Utility app. Deze app is geheel gratis en beschikbaar in de App store en Google Play. Na installatie kun je testen of er een firmware-update beschikbaar is en zo ja, je trainer direct upgraden. Zo profiteer je altijd van de nieuwste firmware!

Stand-alone trainen
Tacx Smart-trainers werken ook zonder dat ze gekoppeld zijn aan een device, ze simuleren dan een vlakke weg. Dit is ideaal voor een eenvoudige, snelle training want je stapt gewoon op en begint met fietsen.

Zodra je begint met trappen, herkent de trainer dat hij niet gekoppeld is en berekent hoe de weerstand zou zijn als je op een vlakke weg zou fietsen. In deze berekening neemt de trainer alle benodigde factoren mee, zoals rolweerstand en luchtweerstand. Hierdoor ontstaat een zeer realistische simulatie van een vlakke weg. De weerstand neemt dan progressief toe: hoe sneller je gaat, hoe hoger de weerstand.

Smart trainen met een basic trainer

Een basic Smart-trainer meet je trainingsdata en zendt deze uit over ANT+ en Bluetooth zodat je je trainer kunt koppelen aan de gewenste device en deze gegevens ontvangt in je favoriete app of software. De weerstand pas je aan met de schakelaar en je kunt de firmware upgraden via de gratis Tacx Utility app.

Ook een basic trainer kun je ombouwen tot een Smart-trainer! Door een snelheids- en cadanssensor te plaatsen kun je namelijk trainen op basis van Virtual power, een schatting van het vermogen. Dit is mogelijk met de Tacx-apps, Zwift en TrainerRoad.

Virtual power

Beschik je over een basic trainer? Dan kun je met alleen een snelheids- en cadanssensor al trainen met Tacx-apps, Zwift of TrainerRoad!

Namelijk op basis van Virtual power. Hierbij schat de software welk vermogen je levert aan de hand van jouw snelheid en het weerstandsniveau van de gekoppelde trainer. Elke trainer heeft een eigen vermogenscurve, afhankelijk van de snelheid en in welke positie de rem geschakeld is. De verschillende trainingssoftware beschikken over de vermogenscurves van alle basic Tacx-trainers. Je geeft zelf aan in welke positie de weerstandsschakelaar zit en de gekoppelde sensor geeft je snelheid door. De software berekent vervolgens wat je vermogen is.

Virtual Power geeft een indicatie van het geleverde vermogen zodat jij met je favoriete app kunt trainen, maar is dus wel minder nauwkeurig dan een directe vermogensmeting.

Dynamische remkrachtregeling

De interactieve Tacx-trainers beschikken over een dynamische regeling van de remkracht, de weerstand wordt voortdurend berekend en bijgesteld. Bij het berekenen van de remweerstand worden alle natuurkundige formules waarmee een wielrenner op de weg te maken krijgt toegepast om tot een natuurgetrouwe simulatie te komen. Luchtweerstand, rolweerstand, stijgingspercentage, gewicht, luchtdruk, windsnelheid, temperatuur, hoogte en massatraagheid spelen allemaal een rol en worden honderden keren per seconde opnieuw berekend om een realistisch gevoel te bereiken.

Cadansberekening

Bij interactieve Tacx-trainers wordt de cadans gemeten zonder gebruik te maken van een cadanssensor. De trainer heeft continu zicht op jouw snelheid en berekent zo jouw fietsbeweging. Bovenin de pedaaltred is de snelheid even nul en middenin is die maximaal. Hierdoor weet de trainer wanneer je een volledige omwenteling hebt gemaakt en kan hij dus jouw cadans bepalen.

Dankzij deze berekening is er geen externe cadanssensor nodig. Dit is wel mogelijk mits dit gewenst is.

Werkingsprincipe NEO

Het innovatieve werkingsprincipe van de NEO is de puurste vorm van direct drive-technologie. Er zijn drie belangrijke elementen die de NEO zijn unieke eigenschappen geven.

Power flow-design
Om de power-efficiëntie van trapper tot motor te optimaliseren zijn alle fysieke overbrengingen, zoals een riem, rolletje of wiel, weggelaten. De ‘power flow’ wordt nergens onderbroken waardoor er geen vermogen of kracht verloren gaat. Dit resulteert in een zeer efficiënt en schoon systeem dat in staat is op een zeer nauwkeurige wijze trainingsdata uit te meten. Kalibratie van het systeem is niet nodig en werkt toch binnen een foutmarge van maximaal 1%.

Daarnaast is het toerental, door het gebrek aan overbrengingen, zeer laag. Hierdoor zijn geluidsproductie en resonantiegehalte tot een minimum teruggebracht. De NEO is daarom de stilste indoortrainer van het moment.

Motor-design
De NEO trekt zijn kracht uit 32 precies geplaatste neodymium-magneten die om een permanent-motor met 30 spoelen draaien. Hoe hoger de stroom door de spoelen, hoe groter het magnetisch veld, des te groter de remkracht. Deze krachtpatser heeft een maximaal remvermogen van wel 2500 Watt, met een draaimoment van 85Nm. Dankzij dit grote draaimoment is de NEO in staat om bij de laagste snelheden toch een hoge weerstand te leveren, zodat ook steile hellingen zeer realistisch gesimuleerd worden.

Intelligent brein
Het design voor optimale power flow en motor wordt versterkt door een uiterst intelligent brein. De interne elektronica, en met name zijn firmware, maakt de trainer tot wat hij is. Duizend keer per seconde wordt de positie van de draaiende delen bepaald en aangestuurd. De elektronica is 100% van de tijd ’in control‘ over wat de atleet in zijn benen voelt.

De combinatie van een slim ontwerp met smart-software maakt de NEO een uniek product en de enige in zijn soort.

Features waar de NEO over beschikt en die bijdragen aan het realistische gevoel en gebruiksgemak zijn:
– Downhill drive
– Virtueel vliegwiel
– Plug in/plug out technology
– Road feel

Road feel

Als enige trainer beschikt de NEO over road feel, oftewel ‘wegpatroonsimulatie’, waarmee je binnen het gevoel van kasseien, modder of andere soorten wegen kunt ervaren. Je voelt de trillingen en vibraties van het wegdek in je benen, precies zoals je dit buiten ook zou voelen.

Elke weg heeft bepaalde oneffenheden waarbij vibraties in de fiets ontstaan. De NEO is in staat om, door middel van het continu aansturen van de motor, deze vibraties te simuleren en door te geven aan het frame van de fiets*. Wanneer je in de software over een kasseistrook fietst, dan zul je dit ook in je benen voelen. De NEO kan verschillende ondergronden nabootsen: kleine kasseien, grote kasseien, zandweg, modder, betonplaten, wildroosters en klinkers.

Deze unieke feature is ontwikkeld door Tacx en alleen beschikbaar voor de NEO, waarmee die zich nog meer onderscheidt van alle andere trainers op de markt. Wegpatroonsimulatie geeft een nieuwe dimensie aan het indoorfietsen.

Road feel is beschikbaar in de Tacx Cycling app (films**), Tacx Trainer software 4.0 (films** en virtuele werelden) en Zwift.

* De vibraties gemaakt door de NEO brengen geen schade aan de fiets toe.
** Een beperkte selectie films bevat de road feel-functionaliteit. Controleer de omschrijving van de film in de Cycling app of Tacx-website om te zien of hij de road feel-functie bevat.

Plug in/Plug out technology

Dankzij Plug in/Plug out technology kun je de trainer met en zonder stekker gebruiken. Wanneer je de trainer zonder stekker gebruikt, functioneert deze als een draadloze motorrem (vergelijkbaar met de Bushido). De permanent-motor en de elektronica worden zo ingesteld dat de trainer energie opwekt uit jouw beweging. Met deze energie is de trainer in staat te communiceren met applicaties en kun je de rem instellen. Hij bevat dus alle smart-functionaliteiten, wel moet je blijven trappen om de communicatie en daarmee de besturing van de trainer in stand te houden.

Gebruik de trainer met stekker voor een volledige fietservaring. Zonder stekker ontbreekt de ‘down hill drive’-functie en zal de trainer sneller tot stilstand komen nadat je bent gestopt met trappen. Road feel is zowel met als zonder stekker beschikbaar.

Dual technology

Dankzij dual-technologie kun je een trainer of sensor koppelen aan meerdere devices tegelijk. Zo kun je trainen met de software van jouw keuze terwijl je de gegevens ook uitleest op je stuurcomputer of horloge. Je traint bijvoorbeeld op basis van vermogen met de Tacx Training app op je smartphone en ontvangt hetzelfde wattage tevens op je Garmin-sporthorloge.

De Tacx-trainers en -sensoren communiceren via ANT+ en Bluetooth Smart. De meeste smartphones en tablets kunnen alleen een Bluetooth-signaal ontvangen, terwijl de meeste sporthorloges en fietscomputers beschikken over ANT+. Via Bluetooth kun je één device koppelen en via ANT+ zoveel devices als je wilt. Doordat de Tacx-sensoren over beide kanalen het signaal uitzenden, kun je elke gewenste device koppelen.

Zo kun je je prestatie bijhouden via de gewenste cloud. Je traint bijvoorbeeld op basis van hartslag met de Tacx Training app op je smartphone terwijl je je hartslag tevens ontvangt in Garmin Connect op je sporthorloge.

Let op: heb je een Bluetooth-versie lager dan Bluetooth 4.0 en wil je de sensor koppelen aan je tablet, dan kun je een daarvoor ontwikkelde ontvanger gebruiken. Voor een iPad gebruik je de Wahoo ANT+ dongle, voor een tablet met micro-USB-ingang gebruik je de Tacx ANT+ dongle micro-USB.

Bio-bottle

Biologisch afbreekbare kunststoffen zijn een moderne noodzaak nu ons milieu steeds verder onder druk komt te staan. Tacx is daarom de uitdaging aangegaan om een biologisch afbreekbare, natuurvriendelijke bidon te ontwikkelen.

De Bio-Bottle heeft dezelfde kwaliteiten als de standaard Tacx-bidons, maar onderscheidt zich doordat het kunststof van de fles biologisch afbreekbaar is. Dankzij een kleine toevoeging van het materiaal Bio-batch wordt de moleculaire structuur aangetast, waardoor het materiaal uiteindelijk uiteenvalt in Biogas en Biomassa. Dit voedt de bodem en wordt volledig door de natuur opgenomen.

When you want to purchase one of our products, you will be automatically redirected to Garmin.com. Here you’ll find the same products for the same price and the same level of service. Of course, you can still visit our site for the latest product and company info. Sluiten